Honza Černík - basa, kapelník

Honza Honza Honza Honza
Honza Honza Honza Honza
Honza Honza Honza Honza
Honza Honza Honza Honza
Honza Honza Honza Honza
Honza Honza Honza Honza